Đăng Nhập 
Chào mừng bạn đến với websie Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An - Xin chúc bạn thành công!
 Đại hội Đại biểu công nhân viên chức Tổng công ty Khánh Việt ngày 19/05/2011 Đóng

 Ngày 19/5/2011 tại nhà Văn hóa Nha trang,Khánh hòa Đại hội CNVC TCT Khánh Việt đã được tiến hành và thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban TTND gồm 7 đ/c và ra nghị quyết nhiệm kỳ 2011 -2013, với những nội dung chủ yếu sau :

 1.Thi đua lao động giỏi, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KTXH do Tỉnh và Tổng công ty giao.

2. Thi đua học tập tốt, gắn liền với Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.
3. Tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh.
4. An toàn lao động, bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa Doanh nghiệp vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp.
5. Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể và các phong trào thi đua của đơn vị và TCT
SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI , CẢNH NHA TRANG.
BẢN TIN CÔNG ĐOÀN TKA !
(Nguyễn Viết Triển)

 Các tin đã đưa Đóng