Đăng Nhập 
Chào mừng bạn đến với websie Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An - Xin chúc bạn thành công!
 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng tổ chức hành chính Đóng

I. CHỨC NĂNG

- Tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty và tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bảo vệ quân sự theo luật và quy chế công ty.

- Kiểm tra , đôn đốc các bộ phận trong công ty thực hiện nghiêm túc nộ quy, quy chế công ty

- Làm đầu mối liên lạc cho mọi thông tin của giám đốc công ty

II. NHIỆM VỤ:

1, Công tác văn phòng:

- Đối nội: công tác nội vụ của cơ quan, tiếp nhận, tổng hợp thông tin. Xử lý các thông tin theo chức năng, quyền hạn của  phòng.

- Đối ngoại: tiếp khách, tiếp nhận tổng hợp các thông tin từ bên ngoài đến công ty. Xử lý các thông tin đó theo chức năng, quyền hạn của mình

- Tổ chức hội nghị và các buổi khánh tiết của công ty.

- Soạn thảo văn bản, trình giám đốc ký các văn bản đối nội, đối ngoại và phải chịu trách nhiệm trước giám đốc về giá trị pháp lý của văn bản đó.

- Phát hành, lưu trữ, bảo mật con dấu cũng như các tài liệu đảm bảo chính xác, kịp thời,  an toàn.

2. Công tác tổ chức, chế độ chính sách: giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cụ thể là:

- Tuyển dụng, quản lý nhân lực, điều động, thuyên chuyển người lao động.

- Giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động theo luật định và quy chế công ty.

- Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của công ty.

- Lưu giữ và bổ sung hồ sơ CBCNV kịp thời, chính xác

- Là thành viên thường trực trong hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, HĐ lương, khoa học kỹ thuật

- Tổ chức các lớp học, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nâng bậc thợ cho người lao động

3, Công tác bảo hộ lao động.

- Quản lý công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khu vực văn phòng và công cộng.

- Lập kế hoạch, kiểm tra, theo dõi, duy trì  việc thực hiện chế độ bảo hộ lao động trong toàn công ty theo quy chế

- Chăm sóc sức khỏe cho người lao động: khám sức khỏe định kỳ và đột xuất, cấp cứu tai nạn laô động

4, Công tác bảo vệ:

- Bảo vệ tài sản công ty và tài sản người lao động trong địa phận công ty.

- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự  trị an trong toàn công ty.

- Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, hỏa hoạn.

- Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự.

- Hướng dẫn, kiểm tra khách và CBCNV khi ra vào cổng. Phối hợp cùng các bộ phận duy trì thời gian làm việc.

5, Công tác phục vụ:

- Làm công tác tạp vụ, vệ sinh trong công ty.

- Đảm nhận việc cung cấp các nhu cầu phục vụ  công tác văn phòng

- Đảm nhận công tác nấu cơm phục vụ bữa ăn công nghiệp

6, Công tác khác:

Thực hiên các nhiệm vụ khác có tính đột xuất theo lệnh của giấm đốc công ty

III. QUYỀN HẠN

Phòng tổ chức hành chính có quyền tham mưu và giúp việc cho giám đốc công ty..    

Tổ chức thực hiện các công việc  trong lĩnh vực công tác tổ chức, hành chính  khi  được lãnh đạo công ty phê duyệt

B. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Trưởng phòng

      - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của phòng đã được phân công trước giám đốc công ty. Kiểm tra, đôn đốc các nhân viên trong phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

     - Quản lý nhân nhân lực của phòng. Phân công cụ thể nhiệm vụ các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất cho nhân viên của phòng theo lệnh của giám đốc công ty.

     - Tham gia làm thư ký các hội đồng do công ty thành lập : Tuyển dụng, nâng lương, khen thưởng , kỷ luật, bảo hộ lao động, khoa học kỹ thuật .....

      - Chịu trách nhiệm tham mưu, thực hiện các công tác thường xuyên và đột xuất có liên quan đến những việc cụ thể sau:

+ Tuyển dụng, hợp đồng lao động, bố trí lao động, chấm dứt HĐLĐ.

+ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể .

+ Giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động

+ Trật tự  trị an khu vực, trật tự nội vụ

+ Khen thưởng, kỷ luật của phòng cũng như công ty

+ Hồ sơ cán bộ công nhân viên

+ Xây dựng các văn bản có tính pháp quy, quy chế của công ty

+ Đối nội, đối ngoại

+ Cung cấp các nhu yếu phục vụ công tác của lãnh đạo công ty

+ Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc công ty

     - Quyền hạn:

+ Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

+ Thừa lệnh giám đốc ký tên đóng dấu công ty các loại văn bản đã được giám đốc ủy quyền: giấy giới thiệu khám chũa bệnh, giấy công tác của CBCNV và khách, giấy giới thiệu công tác và các văn bản giải quyết các công việc hành chính khác.

+ Giải quyết cho nhân viên nghỉ việc riêng 1 ngày

2. Nhân viên tổ chức, hành chính:

  -  Chịu trách nhiệm tham mưu, thực hiện các công tác thường xuyên và đột xuất có liên quan đến những việc cụ thể sau:

+ Bảo hộ lao động, an toàn phòng chống cháy nổ

+ Chăm sóc sức khỏe cho người lao động, theo dõi, thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động trong toàn công ty

+ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động

+ Định mức lao động

+ Đánh máy, văn thư  lưu  trữ  hồ sơ công văn công ty (trừ hồ sơ cá nhân, Bảo hiểm xã hội)

+ Công tác xuất nhập khẩu vật tư, nguyên liệu công ty.

+ Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

+ Thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc của trưởng phòng khi trưởng phòng đi vắng hoặc được ủy quyền.

     - Quyền hạn:

+ Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

3. Nhân viên thủ quỹ văn thư:

      - Chịu trách nhiệm tham mưu, thực hiện các công tác thường xuyên và đột xuất có liên quan đến những việc cụ thể sau:

+ Công tác thủ quỹ tiền mặt công ty

+ Bảo quản và sử dụng con dấu công ty theo quy chế

+ Phân phát công văn của công ty và cấp trên

+ Mua sắm các dung cụ, vật tư  văn phòng phẩm phục vụ toàn công ty

+ Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

   - Quyền hạn:

+ Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

4. Nhân viên bảo vệ

      - Chịu trách nhiệm tham mưu, thực hiện các công tác thường xuyên và đột xuất có liên quan đến những việc cụ thể sau:

+ Bảo vệ tài sản công ty và tài sản người lao động trong địa phận công ty.

+ Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự  trị an trong toàn công ty.

+ Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai hỏa hoạn.

+ Hướng dẫn, kiểm tra khách và CBCNV khi ra vào cổng. Phối hợp cùng các bộ phận duy trì thời gian làm việc.

+ Bơm nước lên bể phục vụ sản xuất, vệ sinh của công ty

+ Bảo quản các dụng cụ phòng chống cháy nổ, thiên tai và tài sản công cộng

+ Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

Riêng tổ trưởng tổ bảo vệ còm thêm các nhiệm vụ:

+ Quản lý nhân lực của tổ, lên lịch, đôn đốc các nhân viên thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tổ trước giám đốc và trưởng phòng

+ Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự trong toàn công ty.

+ Lên kế hoạch dự trù mua sắm các dụng cụ, thiết bị phòng chống cháy nổ thiên tai

+ Là cán bộ chủ chốt trong lực lượng xung kích phòng chống cháy nổ, thiên tai

      - Quyền hạn:

+ Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

5. Tổ trưởng tổ nhà ăn

Chịu trách nhiệm tham mưu, thực hiện các công tác thường xuyên và đột xuất có liên quan đến những việc cụ thể sau:

+ Quản lý nhân lực của tổ, lên lịch, đôn đốc các nhân viên thực hiện nhiệm vụ nấu cơm ca. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tổ trước giám đốc và trưởng phòng

+ Lên kế hoạch dự trù mua sắm các dụng cụ, thiết bị phục vụ ăn uống cho toàn công ty.

+ Công khai kinh tế hàng ngày cho cán bộ công nhân  công ty được biết.

+ Phụ trách công tác sổ sách báo ăn hàng ngày của CBCNV công ty

+ Tiếp phẩm, thanh quyết toán theo định kỳ mà công ty quy định

+ Phụ việc cho người nấu ăn chính

+ Tổ chức tổ nhà ăn vệ sinh khu vực nhà ăn theo định kỳ

+ Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

   - Quyền hạn:

     + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực phần hành công việc của mình

6. Nhân viên nấu ăn ca:

Chịu trách nhiệm tham mưu, thực hiện các công tác thường xuyên và đột xuất có liên quan đến những việc cụ thể sau:

+ Chế biến thức ăn ngon, hợp vệ sinh, đảm bảo chất và lượng trên cơ sở các nguyên liệu đã được cung cấp.

+ Chịu trách nhiệm về vệ sinh ăn uống, giờ giấc phục vụ trong ca mình phụ trách.

+ Phân công, phân việc cho người phụ việc.

+ Thay thế một số công việc thủ kho khi thủ kho nhà ăn đi vắng

+ Vệ sinh khu nhà vệ sinh công nhân

+ Đề nghị, góp ý với tiếp phẩm cung cấp các loại thực phẩm ngon, rẻ, hợp vệ sinh.

+ Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng và tổ trưởng.

7. Nhân viên tạp vụ

Chịu trách nhiệm tham mưu, thực hiện các công tác thường xuyên và đột xuất có liên quan đến những việc cụ thể sau:

+ Tạp vụ, phục vụ lãnh đạo công ty

+ Mua sắm các nhu yếu phẩm phục vụ công tác hàng ngày và các ngày lễ của công ty

+ Phục vụ vệ sinh của khu nhà văn phòng làm việc công ty

+  Phụ việc cho người nấu ăn chính

+ Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng và tổ trưởng.

 

 Các tin đã đưa Đóng