Đăng Nhập 
Chào mừng bạn đến với websie Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An - Xin chúc bạn thành công!
 Tin về đại hội CNVC năm 2012 Công ty TNHH MTV Tân KhánhAn Đóng

Thực hiện thông báo số 22/TB –TCTKV ngày 18/01/2012 của Tổng Công ty Khánh Việt về kế hoạch đại hội CNVC năm 2012. Ngày 24 tháng 2 năm 2012 Công ty Tân Khánh An đã tổ chức đại hội CNVC năm 2012.

Về dự Đại hội đại biểu có 111 đại biểu ưu tú thay mặt cho hơn 300 cán bộ công nhân viên Công ty . Đại hội đã nghe đồng chí giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012. Năm 2011 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do kinh tế thế giới chưa thoát khỏi suy thoái, lại rơi vào khủng hoảng nợ công tại nhiều nước trên thế giới. Trong nước lạm phát tăng cao, để ổn định kinh tế vĩ mô và giảm lạm phát, Nhà nước thắt chặt tín dụng và đầu tư công, nhiều công trình phải ngừng thi công sản lượng sản xuất ngành xi măng gặp nhiều khó khăn nên việc tiêu thụ sản phẩm vỏ bao cũng như khả năng thanh toán của khách hàng cũng bị hạn chế . Với tinh thần phấn đấu tích cực, chủ động linh hoạt và sự đoàn kết nhất trí cao của lãnh đạo và tập thể CBCNV, sự hỗ trợ của Tổng Công ty Khánh Việt nên Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011, cụ thể tổng doanh thu 219 tỉ đồng tăng 15 % so với kế hoạch, nộp ngân sách 39,5 tỉ đồng tăng 27% so với năm 2010, hoàn thành các chỉ tiêu sản lượng sản xuất, khấu hao, lợi nhuận … Tổng Công ty giao. Đời sống việc làm thu nhập, các chế độ chính sách đối với người lao động được đảm bảo. Nội bộ đoàn kết nhất trí, dân chủ được mở rộng, các tổ chức chính trị Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt trong sạch vững mạnh.

Đại hội cũng đã bổ sung sửa đổi và thông qua Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và các quy chế khác .

Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn thách thức trong năm 2012, Đại hội đã nhất trí cao phấn đấu  hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội Tổng Công ty giao năm 2012 với 10 giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2012 .

Một số hình ảnh về Đại hội CNVC 2012 :

 

Tin và ảnh: Nguyễn Viết Triển (Phó giám đốc Công ty)

 Các tin đã đưa Đóng