Đăng Nhập 
Chào mừng bạn đến với websie công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An - Xin chúc bạn thành công!
 Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tiếp nhận công đoàn Công ty TNHH MTV Tân Khánh An Đóng

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Công văn số 155/LĐLĐ-ToC, ngày 09/5/2012, của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về việc đồng ý tiếp nhận công đoàn cơ sở; Quyết định số 25/QĐ-CĐTCTKV, ngày 17/5/2012, của Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt về chuyển giao Công đoàn cơ sở thành viên;

Ngày 30/5/2012, Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An đã có Quyết định số 04/QĐ-CĐKKT về việc đồng ý tiếp nhận công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Tân Khánh An về sinh hoạt tại Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An từ ngày 01/5/2012.  

Cũng theo đó, Công đoàn Công ty TNHH MTV Tân Khánh An có trách nhiệm hoàn thành các loại báo cáo và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt tính đến thời điểm 30/4/2012. Tổng hợp số liệu và tình hình hoạt động công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Tân Khánh An tính đến thời điểm ngày 30/4/2012 báo cáo Ban chấp hành Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam, đảm bảo tốt việc chuyển tiếp sinh hoạt công đoàn và thực hiện các quyền lợi khác của đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH MTV Tân Khánh An.   

                                                                 Vĩnh Đức. P.KH-ĐT

 Các tin đã đưa Đóng