Đăng Nhập 
Chào mừng bạn đến với websie Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An - Xin chúc bạn thành công!
 Công đoàn Đóng
Giải bóng chuyền chào mừng 29 năm ngày thành lập Tổng Công ty Khánh việt (KHATOCO) (04/10/2012)

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Tổng công ty Khánh Việt (4/10/1983 – 4/10/2012) Ban chấp hành Công đoàn và BCH Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Tân Khánh An đã tổ chức giải bóng chuyền nam giữa Các tổ đội sản xuất, phòng ban phân xưởng trực thuộc.Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Tân Khánh An (27/08/2012)

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt nam khóa X và Hướng dẫn của Tổng liên đoàn lao động Việt nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Tổng Liên Đoàn.Tin về đại hội CNVC năm 2012 Công ty TNHH MTV Tân KhánhAn (28/02/2012)

Thực hiện thông báo số 22/TB –TCTKV ngày 18/01/2012 của Tổng Công ty Khánh Việt về kế hoạch đại hội CNVC năm 2012. Ngày 24 tháng 2 năm 2012 Công ty Tân Khánh An đã tổ chức đại hội CNVC năm 2012.|<<    <   
[1]2
   >    >>|