Đăng Nhập 
Chào mừng bạn đến với websie Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An - Xin chúc bạn thành công!
 Công đoàn Đóng
Chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn (20/12/2011)

Công đoàn cơ sở căn cứ khả năng nguồn kinh phí được sử dụng và nhu cầu thực tế của đơn vị được điều chỉnh đối tượng, mức chi, thời gian chi (tháng, quý, năm) phụ cấp cán bộ công đoàn cho phù hợp, nhưng phụ cấp kiêm nhiệm không quá hệ số 0,7; phụ cấp trách nhiệm không quá 0,3.Công đoàn nhớ lời Bác dạy (12/07/2011)

Ngay từ năm 1913, khi đang làm đầu bếp tại Luân Đôn (nước Anh), Nguyễn Tất Thành đã tham gia tổ chức Lao động hải ngoại, một tổ chức nghiệp đoàn của những người thợ thuyền thuộc địa sống trên đất Anh.Trong cuốn Đường Kách mệnh, do Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở châu Á xuất bản năm 1927, Nguyễn ái Quốc đã viết những dòng chữ về tổ chức Công hội đỏ mà những dòng chữ ấy có tính kinh điển về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn sau này:Đại hội Đại biểu công nhân viên chức Tổng công ty Khánh Việt ngày 19/05/2011 (25/05/2011)

 Ngày 19/5/2011 tại nhà Văn hóa Nha trang,Khánh hòa Đại hội CNVC TCT Khánh Việt đã được tiến hành và thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban TTND gồm 7 đ/c và ra nghị quyết nhiệm kỳ 2011 -2013, với những nội dung chủ yếu sau :|<<    <   
1[2]
   >    >>|