Đăng Nhập 
Chào mừng bạn đến với websie công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An - Xin chúc bạn thành công!
 Công đoàn Đóng
Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Tân Khánh An (27/08/2012)

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt nam khóa X và Hướng dẫn của Tổng liên đoàn lao động Việt nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Tổng Liên Đoàn.Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tiếp nhận công đoàn Công ty TNHH MTV Tân Khánh An (24/07/2012)


Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An: Nhiều hoạt động thiết thực trong “Tháng công nhân” (28/06/2012)

Trong “Tháng Công nhân” năm 2012 (Tháng 5), bằng nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động; tập trung tuyên truyền, giáo dục xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ; tổ chức các phong trào thi đua trong CNVC-LĐ; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.|<<    <   
1[2]34
   >    >>|