Đăng Nhập 
Chào mừng bạn đến với websie công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An - Xin chúc bạn thành công!
 Công đoàn Đóng
Tin về đại hội CNVC năm 2012 Công ty TNHH MTV Tân KhánhAn (28/02/2012)

Thực hiện thông báo số 22/TB –TCTKV ngày 18/01/2012 của Tổng Công ty Khánh Việt về kế hoạch đại hội CNVC năm 2012. Ngày 24 tháng 2 năm 2012 Công ty Tân Khánh An đã tổ chức đại hội CNVC năm 2012.Chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn (20/12/2011)

Công đoàn cơ sở căn cứ khả năng nguồn kinh phí được sử dụng và nhu cầu thực tế của đơn vị được điều chỉnh đối tượng, mức chi, thời gian chi (tháng, quý, năm) phụ cấp cán bộ công đoàn cho phù hợp, nhưng phụ cấp kiêm nhiệm không quá hệ số 0,7; phụ cấp trách nhiệm không quá 0,3.Công đoàn nhớ lời Bác dạy (12/07/2011)

Ngay từ năm 1913, khi đang làm đầu bếp tại Luân Đôn (nước Anh), Nguyễn Tất Thành đã tham gia tổ chức Lao động hải ngoại, một tổ chức nghiệp đoàn của những người thợ thuyền thuộc địa sống trên đất Anh.Trong cuốn Đường Kách mệnh, do Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở châu Á xuất bản năm 1927, Nguyễn ái Quốc đã viết những dòng chữ về tổ chức Công hội đỏ mà những dòng chữ ấy có tính kinh điển về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn sau này:|<<    <   
12[3]4
   >    >>|