Đăng Nhập 
Chào mừng bạn đến với websie công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An - Xin chúc bạn thành công!
 Đảng bộ Đóng
NHẬN THỨC VỀ MỘT TƯ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ “ĐẢNG TA LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH” (12/07/2011)

Đầu thế kỷ XX, những người yêu nước Việt nam nói riêng và phong trào yêu nước Việt nam nói chung mang trong mình khát vọng giải phóng dân tộc, giải phóng đồng bào đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác – Lê nin, ở phong trào công nhân lý tưởng cao đẹp và trí tuệ của thời đại mới. Nhờ đó, chủ nghĩa yêu nước đã được nâng lên tầm thời đại.CBCNV Công ty TNHH MTV Tân Khánh An học Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI (12/07/2011)

Chiều ngày 07/07/2011 tại Hội trường Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ an, gần 200 cán bộ đảng viên công nhân viên Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An đã học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Công sản Việt nam lần thứ XI.Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (12/06/2011 10:43:45 SA) (12/06/2011)

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2010-2015 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ 4 cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư các cơ sở Đảng trực thuộc, Chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ khối.|<<    <   
1[2]
   >    >>|