Đăng Nhập 
Chào mừng bạn đến với websie Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An - Xin chúc bạn thành công!
 Đảng và đoàn thể Đóng
NHẬN THỨC VỀ MỘT TƯ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ “ĐẢNG TA LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH” (12/07/2011)

Đầu thế kỷ XX, những người yêu nước Việt nam nói riêng và phong trào yêu nước Việt nam nói chung mang trong mình khát vọng giải phóng dân tộc, giải phóng đồng bào đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác – Lê nin, ở phong trào công nhân lý tưởng cao đẹp và trí tuệ của thời đại mới. Nhờ đó, chủ nghĩa yêu nước đã được nâng lên tầm thời đại.CBCNV Công ty TNHH MTV Tân Khánh An học Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI (12/07/2011)

Chiều ngày 07/07/2011 tại Hội trường Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ an, gần 200 cán bộ đảng viên công nhân viên Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An đã học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Công sản Việt nam lần thứ XI.Tổng Công ty Khánh Việt tham gia chương trình “Góp đá xây dựng Trường Sa” (27/06/2011)

Hưởng ứng chương trình “Góp đá xây Trường Sa” do Trung ương Đoàn thanh niên và Báo Tuổi trẻ tổ chức, Đoàn cơ sở Tổng công ty Khánh Việt đã phát lời kêu gọi đến toàn thể CB-CNV, đoàn viên, thanh niên thuộc Tổng công ty “Hãy cùng hướng về Trường Sa, nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.|<<    <   
123[4]5
   >    >>|