Đăng Nhập 
Chào mừng bạn đến với websie Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An - Xin chúc bạn thành công!
 Tin tức Đóng
Thông báo thay đổi thông tin Công ty (03/01/2019)


Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An (03/12/2018)


Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An (19/09/2018)

  Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An xin thông báo đấu giá cổ phần của Công ty như sau:Công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Tân Khánh An (09/08/2018)


Phương án sử dụng lao động sau khi cổ phần hóa công ty (03/08/2018)


Phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa (20/06/2018)


Bao cáo tài chính kiểm toán Công ty TNHH MTV Tân Khánh An năm 2017 (14/05/2018)


Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 6 tháng đầu năm 2017 (24/07/2017)


Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Tân Khánh An năm 2016 (20/03/2017)


Báo cáo tài chính Công ty Quý II/2016 (06/09/2016)


|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|